Tilsatta HMOs

& Prebiotiska oligosackarider

Oligosackarider, även kallat prebiotiska oligosackarider eller helt enkelt prebiotika, definieras som “ett substrat som selektivt används av mikroorganismer hos värden, som bidrar till en hälsofördel” 1. Prebiotika kan vara kommersiellt tillverkade och tillsatta till modersmjölksersättningar, såsom tillsatta HMOs (Humana mjölkoligosackarider), ofta i form av 2’-FL, och andra prebiotiska oligosackarider såsom tillsatta GOS/FOS.

Kosten och då även nutritionslösningar till spädbarn erkänns alltmer som en viktig miljöfaktor som kan modulera tarmfloran genom gynnsamma effekter kopplade till prebiotiska oligosackarider 2. Faktum är att prebiotika nu genomgående erkänns inom litteraturen som ett lovande terapeutiskt verktyg för behandling av flera sjukdomar hos barn, såsom allergier, och för att främja hälsa överlag 3.

Ladda ner 1-sida: definitioner av oligosackarider

Ladda ner fil

De är INTE alla likadana: Äpplen mot äpplen, eller äpplen mot päron?

Båda typerna av prebiotika; tillsatta HMOs och GOS/FOS, är kommersiellt tillverkade och tillsatta till modersmjölksersättningar för att bidra med liknande funktioner, och i slutändan hälsofrämjande fördelar, som de som observeras hos ammade spädbarn genom naturliga HMO. Dock är tillsatta HMOs och GOS/FOS inte likadana och de skiljer sig åt på många sätt – och de skiljer sig båda mot komplexiteten och mångfalden hos naturliga HMOs.

Mer än 200 naturliga HMOs har identifierats; i varierande mängd och sammansättning. Även om majoriteten av de kommersiellt tillverkade oligosackariderna inte liknar strukturen hos naturliga HMOs, kan tillsättandet av dem i modersmjölksersättningar bidra till hälsofrämjande fördelar – vissa mer än andra 4.

Strukturerna, mångfalden och i slutändan komplexiteten för antingen tillsatta HMOs eller andra tillsatta prebiotiska oligosackarider, kan inte ensamma tala för vissa funktioner eller hälsofrämjande fördelar liknande de hos naturliga HMOs. Enbart 1 eller 2 tillsatta HMOs efterliknar ej mångfalden hos olika naturliga HMOs i bröstmjölk och de hälsofördelar de ger – även om de till strukturen sett är likadana. Tillsatta HMOs i modersmjölksersättningar är, i detta skede, endast prebiotiska ”kandidater” som är intressanta att undersöka vidare.

Ett större antal, välgjorda kliniska studier med vetenskapligt påvisade funktioner och hälsofrämjande fördelar måste utgöra basen för pålitlig vetenskaplig kommunikation om fördelar för barnet utav ingredienser i modersmjölksersättningar.

FIGUR: Framtagen av Nutricia, juni 2019. Endast avsedd för illustreringssyfte. Jämförelse av komplexitet, mångfald och mängd mellan naturliga HMOs i bröstmjölk, och olika tillsatta prebiotiska oligosackarider i modersmjölksersättningar.

Sammanfattningsvis är GOS/FOS den i dagsläget mest studerade prebiotiska oligosackariden kommersiellt utvecklad för modersmjölksersättning, och GOS/FOS har vetenskapligt bevisade hälsofrämjande fördelar för spädbarnet 5, 6, 7.

Nutricia rekommenderar läsning av den senaste översiktsartikeln om Prebiotika: “Prebiotics in the Infant Microbiome: The Past, Present, and Future”. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 Jan;23(1):1-14

Läs artikel
Läs artikel

Läs mer om GOS/FOS

Läs mer

NUTRICIA NYHETSBREV

Prenumerera

Läs mer om GOS/FOS

Läs mer

NUTRICIA NYHETSBREV

Ta del av nyheter, information och inbjudningar kring just ditt intresseområde

Prenumerera
  1. Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, Prescott SL, Reimer RA, Salminen SJ, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Aug;14(8):491–502.
  2. Miqdady M. et al. Prebiotics in the Infant Microbiome: The Past, Present, and Future”. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 Jan;23(1):1-14.
  3. Miqdady M. et al. Prebiotics in the Infant Microbiome: The Past, Present, and Future”. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 Jan;23(1):1-14.
  4. Miqdady M. et al. Prebiotics in the Infant Microbiome: The Past, Present, and Future”. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 Jan;23(1):1-14.
  5. Arslanoglu S, et al. Early prebiotic oligosaccharide supplementation reduces the incidence of some allergic manifestations in the first 5 years of life. Journal of Biology Regulation & Homeostatic Agents. 2012;26(3):49-59
  6. Moro G, et al. A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age. Arch Dis Child 2006;91:814-819
  7. Arslanoglu S, et al. Early dietary intervention with a mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of allergic manifestations during the first two years of life. J Nutr 2008; 138:1091-95

Innehållet riktar sig endast till hälso- & sjukvårdspersonal

© 1996 – 2021 Nutricia