SYNEOTM

Med SYNEOTM pre- och probiotika, kan du nå bortom symtomlindring och även stödja utvecklingen av dina patienters immunförsvar.

Med SYNEOTM pre- och probiotika, kan du nå bortom symtomlindring och även stödja utvecklingen av dina patienters immunförsvar.

Vad är SYNEOTM och hur fungerar det?

Alla barn vill utforska världen med vild nyfikenhet – så det är viktigt att stödja utvecklingen av immunförsvaret. Våra ersättningar med SYNEOTM är de enda ersättningarna vid komjölksallergi som innehåller en unik blandning av pre- och probiotika som samspelar i synergi, för att balansera tarmfloran och för att stödja immunförsvarets utveckling och långsiktig hälsa.1-5

References in illustration: * Ref. 6  ** Ref. 7  *** Ref. 8  **** Ref. 9
# Refs. 10-11  ## Refs. 12-13  ### Refs. 14-17  #### Refs. 18-19

Bröstmjölk är den bästa möjliga näringen för spädbarn – den innehåller allt spädbarn behöver för hälsosam tillväxt och utveckling. Ersättningar med SYNEOTM är framtagna för att bättre efterlikna bröstmjölken, och dess komponenter som påverkar tarmfloran. SYNEOTM innehåller vår unika blandning av probiotiska bifidobakterier och prebiotiska oligosackarider.1-3 Prebiotiska GOS/FOS är utformade är utformad för att efterlikna mångfalden, kvantiteten och funktionaliteten hos bröstmjölkens oligosackarider (HMO).20

Vilken evidens finns det?

Pre- och Probiotika i SYNEOTM

Det finns två prebiotiska blandningar i vårt SYNEOTM-sortiment för kostbehandling av komjölksallergi. Båda blandningarna är unika och består av kortkedjiga och långkedjiga oligosackarider. Pepticate Syneo innehåller det välstuderade scGOS/lcFOS (9:1) – som ingår i WAO:s rekommendation att använda prebiotisk supplementering till alla icke-helammade spädbarn.9 Neocate Syneo innehåller scFOS/lcFOS (9:1). Den probiotiska bakteriestammen Bifidobacterium breve M-16V, finns i alla SYNEOTM-produkter.

SYNEOTM-synbiotika har visat synergi-effekter på tillväxt, tolerans och allergiska symtom.1,2,21-23 Detta betyder helt enkelt att SYNEOTM pre- och probiotika fungerar bättre tillsammans, än vad de skulle göra var för sig – i enlighet med ISAPP-definitionen av kompletterande kontra synergistisk synbiotika.24

Visa mig ersättningar med SYNEO

Vilken evidens finns för SYNEOTM?

SYNEOTM stöds av tio års forskning på 1500 spädbarn. SYNEOTM balanserar tarmfloran och gör den mer lik den hos friska ammade barn, med färre rapporterade fall av antibiotika-användning, infektioner samt sjukhusvistelser p.g.a. infektioner (baserat på utvärdering av biverkningar i studier på Neocate Syneo).1,2,4,25-26

SYNEOTM kan stödja dig i att nå bortom symtomlindring och gå med i paradigmskiftet mot en mer aktiv behandling av komjölksallergi.

Ta mig till Evidensbiblioteket

Förutom att vara hypoallergena samt ge effektiv symtomlindring har SYNEOTM-ersättningarna kliniskt visat återställa balansen i tarmfloran för att stödja utvecklingen av immunförsvaret. Du kan vara trygg med att SYNEOTM stöds av ett starkt kliniskt prövningsprogram.1-5,25 Tre kliniska studier visar att synbiotika kan påverka tarmfloran positivt hos komjölksallergiska spädbarn, och få den att mer likna den hos friska ammade spädbarn.1-4

Ladda ner kliniskt studie-översikt

SYNEO-Burks A et al. Summary
SYNEO-Candy D et al. Summary
Syneo-FOX AT et al. Summary

FÄRRE RAPPORTERADE INFEKTIONER MED SYNEOTM

Spädbarn med komjölksallergi är upp till fyra gånger mer benägna att få infektioner.27 Genom att erbjuda ersättningar med SYNEOTM, i vårt sortiment för kostbehandling av födoämnesallergi, får spädbarn med komjölksallergi samma effektiva symtomlindring som från våra standardprodukter, men kliniska studier har dessutom påvisat andra immunrelaterade effekter, såsom färre rapporterade infektioner och färre rapporterade fall av antibiotika-användning.1,2,4,28

Ta mig till Evidensbiblioteket

Vad säger evidensen om SYNEOTM?1,2,4,5,23,29-32

Kliniskt bevisat säker användning hos komjölksallergiska spädbarn

Snabb och effektiv symtomlindring vid komjölksallergi, inklusive multipel födoämnesallergi och atopisk dermatit

Stöder tillväxt hos spädbarn

Kliniskt bevisat effektiv, både vid IgE- och Icke-IgE medierad allergi

Möter kriterierna i guidelines för kostbehandling av komjölksallergi

Återbalanserar tarmfloran hos komjölksallergiska spädbarn

Stark och växande evidensbas

Positiv effekt på atopisk dermatit, infektioner och läkemedelsanvändning

Titta gärna på Experternas uttalanden kring Tarmflora, Allergi och Synbiotika

Dr. Adam Fox: Effective ways to positively influence the gut microbiota.

Professor Nikos Papadopolos: The long term implications of gut dysbiosis

Professor Jan Knol: Gut microbiota and the development of the immune system.

Redo att lära dig mer om vårt SYNEOTM-sortiment?

 • SYNEO extensiva hydrolysat och aminosyrabaserade ersättningar som stöder en balanserad tarmflora30 och mjukare avföring5

 • SYNEO extensiva hydrolysat och aminosyrabaserade ersättningar ger säker användning, normal tillväxt5,29 och symtomlindring1,23

Visa Allergiprodukter

NUTRICIA NYHETSBREV

Ta del av nyheter, information och inbjudningar kring just ditt intresseområde

Prenumerera

NUTRICIA NYHETSBREV

Prenumerera
 1. Burks A, et al. Pediatr Allergy Immunol 2015;26(4):316-22.
 2. Fox AT, et al. Clin Transl Allergy 2019;9:5.
 3. Presto study, submitted for publication.
 4. Candy D, et al. Pediatric Res 2018;83(3): 677-86.
 5. Van der Aa LB, et al. Clin Exp Allergy 2010;40:795–804.
 6. Kunz C, et al. Annu Rev Nutr 2000;20(1):699-722.
 7. Oozeer R, et al. Am J Clin Nutr 2013;98(2):561S-571S.
 8. Data on file.
 9. Cuello Garcia, et al. World Allergy Organ J 2016;9:10.
 10. Martin R, et al. Benef Microbes 2010;1(4):367-382.
 11. Soto A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;59(1):78-88.
 12. Matsuki T, et al. Curr Issues Intest Microbiol 2003;4(2):61-9.
 13. Mikami K, et al. Pharmaceuticals 2012;5(6):629-642.
 14. Inoue Y, et al. Biol Pharm Bull. 2009;32(4):760-763.
 15. Hougee S, et al. Int Arch Allergy Immunol. 2010;151(2):107-117.
 16. Hattori K, et al. Arerugi 2003;52(1):20-30.
 17. Taniuchi S et al. J Appl Res 2005;5(2):387.
 18. Akiyama K, et al. Acta Neonatol Jpn 1994;30:257-263.
 19. Yamada T, et al. Acta Neonatol Jpn 2002;38:294.
 20. Boehm G, et al. Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441):64-7.
 21. van Esch BCAM, et al. Immunity, Inflammation and Disease 2016;4(2):155–165.
 22. Schouten B, et al. J Nutr 2009;139(7):1398-403.
 23. Harvey BM, et al. Pediatric Res 2014;75(2):343-51.
 24. Swanson KS, et al. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2020;17:687–701. The ISAPP concensus paper (https://www.nature.com/articles/s41575-020-0344-2.pdf)
 25. Wopereis H. Oral presentation at EAACI-FAAM 2020, abstract 101. Unpublished.
 26. Nowak-Wegrzyn A. Oral presentation at Nutricia satellite symposium in EAACI-FAAM 2020 on Oct 16th.
 27. Woicka-Kolewja K et al. Postepy Dermatol Alergol. 2016;33(2):109-13.
 28. Chatchatee P, et al. EAACI Media Library 2019, available at http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=79370&channel=8518
 29. Abrahamse-Berkeveld M, et al. J Nutr Sci. 2016;5:e42.
 30. van der Aa LB, et al. Allergy 2011;66(2):170-7.
 31. AAP, Committee on Nutrition. Hypoallergenic infant formulas. Pediatrics 2000;106:346–9.
 32. Koletzko S, et al. JPGN 2012;55: 221–229.

Innehållet riktar sig endast till hälso- & sjukvårdspersonal

© 1996 – 2021 Nutricia