Allergi-Bibliotek

Välkommen till Nutricias Allergi-bibliotek. Här hittar du Allergi- och SYNEOTM webinar, publikationer, studiesammanfattningar och patientmaterial för nedladdning. Allt material riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Välkommen till Nutricias Allergi-bibliotek. Här hittar du Allergi- och SYNEOTM webinar, publikationer, studiesammanfattningar och patientmaterial för nedladdning. Allt material riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Senaste webinars

Se vårt senaste webinar om forskning och evidens kring SYNEOTM, presenterat av våra ledande forskare på Nutricia Research Center i Utrecht; Science Director Allergy, Prof. Léon Knippels, och Senior Team Leader, Dr. Machteld Tiemessen.

Se Webinar

Senaste webinars

Se vårt senaste webinar om forskning och evidens kring SYNEOTM, presenterat av våra ledande forskare på Nutricia Research Center i Utrecht; Science Director Allergy, Prof. Léon Knippels, och Senior Team Leader, Dr. Machteld Tiemessen.

Se Webinar

Gut and immune health

Säkerhet och extra värde av pre- och synbiotika i nutritionen hos allergiska spädbarn.

Se Webinar

Synbiotics in Allergy Management

Omvandlas effekten på tarmfloran till relevant patientnytta?

Se Webinar

Immunity through gut

Tarmflorans roll vid utveckling av immunförsvaret hos spädbarn.

Se Webinar

SYNEOTM KLINISK STUDIE-ÖVERSIKT

Ladda ner infografik

Nedladdningsbibliotek

Det här nedladdningsbiblioteket riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. Samtliga nedladdningar är för din individuella användning och distribution utan godkännande är inte tillåtet. Länken till detta bibliotek kan naturligtvis delas vidare.

The role of the gut microbiota on allergy development in early life

Tarmflorans roll tidigt i livet, samt pre- och probiotika.

Ladda Ner

The importance of early life nutrition in the prevention and dietary management of CMA

Pre- och probiotikans roll vid komjölksallergi

Ladda Ner

SYNEO, cows’ milk allergy and the immune system

Vad är kopplingen mellan tarmfloran och immunförsvaret, och hur kan SYNEOTM hjälpa?

Ladda Ner

A specific synbiotic-containing amino acid-based formula in dietary management of cow milk allergy: a randomized controlled trial

Fox AT, et al. Clin Transl Allergy 2019 ;9 :5.

Ladda Ner

Patientmaterial att ge till föräldrar

Här hittar du nedladdningsbart material att ge till föräldrar. Patientmaterialen behandlar alltifrån allmän information om komjölksallergi till produktspecifik information kring hur förskriven produkt ska användas.

FÖRSTA HALVÅRET, 0-6 mån

För föräldrar som fått extensivt hydrolyserad modersmjölksersättning förskriven. Foldern ger allmän information om komjölksallergi, behandling och produktanvändning; Pepticate/Pepticate Syneo 1.

Ladda Ner

DAGS FÖR MAT, Från 6 mån

För föräldrar som fått extensivt hydrolyserad tillskottsnäring förskriven. Foldern ger allmän information om komjölksallergi, behandling och produktanvändning; Pepticate PLUS/Pepticate Syneo 2.

Ladda Ner

ENKLA RECEPT, Från 1 år

För föräldrar som fått aminosyrabaserade ersättningen NEOCATE JUNIOR förskriven. Foldern innehåller recept för hela dagens måltider gjorda på Neocate Junior, för barn med födoämnesallergi.

Ladda Ner

Vad säger evidensen om SYNEOTM?1-9

Kliniskt bevisat säker användning hos komjölksallergiska spädbarn

Snabb och effektiv symtomlindring vid komjölksallergi, inklusive multipel födoämnesallergi och atopisk dermatit

Stöder tillväxt hos spädbarn

Kliniskt bevisat effektiv, både vid IgE- och Icke-IgE medierad allergi

Möter kriterierna i guidelines för kostbehandling av komjölksallergi

Återbalanserar tarmfloran hos komjölksallergiska spädbarn

Stark och växande evidensbas

Positiv effekt på atopisk dermatit, infektioner och läkemedelsanvändning

NUTRICIA NYHETSBREV

Ta del av nyheter, information och inbjudningar kring just ditt intresseområde

Prenumerera

NUTRICIA NYHETSBREV

Prenumerera
  1. Burks A, et al. Pediatr Allergy Immunol 2015;26(4):316-22.
  2. Fox AT, et al. Clin Transl Allergy 2019;9:5.
  3. Candy D, et al. Pediatr Res 2018;83(3): 677-86.
  4. Van der Aa LB, et al. Clin Exp Allergy 2010;40:795–804.
  5. Harvey BM, et al. Pediatr Res 2014;75(2):343-51.
  6. Abrahamse-Berkeveld M, et al. J Nutr Sci. 2016;5:e42.
  7. van der Aa LB, et al. Allergy 2011;66(2):170-7.
  8. AAP, Committee on Nutrition. Hypoallergenic infant formulas. Pediatrics 2000;106:346–9.
  9. Koletzko S, et al. JPGN 2012;55: 221–229.

Innehållet riktar sig endast till hälso- & sjukvårdspersonal

© 1996 – 2021 Nutricia